7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ก่อนซื้อบ้าน

     การออมเงินดาวน์เพื่อซื้อบ้าน  สามารถช่วยให้คุณมีทุนเริ่มต้นที่มั่นคง และเข้าถึงบ้านที่คุณต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยเทคนิคที่เราจะแนะนำในบทความนี้ เราจะช่วยคุณเริ่มต้นออมเงินดาวน์ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถซื้อบ้านที่คุณใฝ่ฝันได้เร็วขึ้น

7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ก่อนซื้อบ้าน
7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ก่อนซื้อบ้าน

1. กำหนดเป้าหมายการออมเงิน :

       การกำหนดเป้าหมายเป็นขั้นตอนแรก ที่คุณควรทำเมื่อต้องการออมเงินดาวน์ กำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการออม และกำหนดระยะเวลาในการออม โดยพิจารณาความสามารถในการออมเงินของคุณ และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคต

เงินดาว์น; ซื้อบ้าน; ซื้อบ้านเชียงใหม่; บ้านนอกโครงการเชียงใหม่; โครงการบ้านเชียงใหม่;
ตัวอย่าง เป้าหมายการออมเงิน :

       โดยตัวเลขที่กำหนด อาจเป็นการสอบถามจากโครงการบ้านที่คุณสนใจ หรือ คิดจากอัตรา 10 -20 % ของราคาบ้านที่คุณตั้งงบไว้ว่าจะซื้อ

เช่น ราคาบ้านที่ทางโครงการตั้งไว้ 2,500,000 บาท คุณอาจตั้งเป้าหมายเงินออมไว้ที่ 20 % คือ 500,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินออมของแต่ละบุคคลด้วย

      และคุณจำเป็นต้องศึกษา อัตราดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้าน จากหลายๆสถาบันการเงินอีกด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น :

       วิเคราะห์และตรวจสอบรายจ่ายประจำ เพื่อหาวิธีในการลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็น อาจมีการลดรายจ่ายในการออกเที่ยว รับประทานอาหารนอกบ้าน หรือลดค่าบำรุงรักษาบ้าน เป็นต้น เงินที่ออมได้จากการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สามารถนำมาออมเป็นเงินดาวน์ได้

เงินดาว์น; ซื้อบ้าน; ซื้อบ้านเชียงใหม่; บ้านนอกโครงการเชียงใหม่; โครงการบ้านเชียงใหม่;

ค้นหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • การลดรายจ่ายในการเดินทาง: ในขณะที่การพักผ่อน และการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจพิจารณาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง หรือเลือกกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • การรับประทานอาหารนอกบ้าน: คุณอาจพิจารณาลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยการทำอาหารกินเอง  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน

3. สร้างแผนการออม :

      หลังจากที่คุณกำหนดเป้าหมายการออมแล้ว คุณควรสร้างแผนการออม ที่เหมาะสมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คำนวณว่าคุณต้องออมเงินเท่าใด ในแต่ละเดือนหรือสัปดาห์ และกำหนดวิธีที่คุณจะออมเงิน เช่นการสร้างบัญชีออมทรัพย์ หรือการลงทุนในเงิน ที่มีผลตอบแทนสูง เพื่อให้เงินที่ออมได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ ก่อนซื้อบ้าน
ตัวอย่างแผนการออมเงินให้ได้ 200,000 บาท ภายใน 2 ปี :
 • วิเคราะห์รายได้และรายจ่าย: ตรวจสอบรายได้และรายจ่ายปัจจุบันของคุณ เพื่อหาว่าคุณสามารถออมเงินได้เท่าใดในแต่ละเดือน
 • สร้างแผนการออมเงิน: แบ่งยอดเงินเป้าหมายของการออมเงิน 200,000 บาทให้เท่าๆ กันในระยะเวลา 2 ปี นั่นหมายความว่าคุณต้องออมเงินประมาณ 8,333 บาทต่อเดือน
 • ตรวจสอบว่ายอดเงินที่ต้องออมเงินในแต่ละเดือน เป็นไปตามแผนหรือไม่ หากยอดเงินไม่เพียงพอ คุณสามารถปรับแผนการออมเงินโดยเพิ่มหรือลดยอดเงินหรือปรับระยะเวลา
 • คุณสามารถตั้งค่าการออมเงินอัตโนมัติ โดยใช้บริการธนาคาร หรือแอปพลิเคชันการเงิน  โดยจะมีการหักเงินจากบัญชีของคุณ เข้าสู่บัญชีออมทรัพย์ตามที่คุณกำหนดไว้
ตารางคำนวนเงินเก็บต่อเดือน

ตารางคำนวนเงินเก็บต่อเดือน

เป้าหมายจำนวนเงิน (บาท) ระยะเวลาที่ตั้งเป้า (เดือน) เงินเก็บต่อเดือน (บาท)
-

4. เพิ่มรายได้ :

      หากค่าใช้จ่ายประจำ มีมากไปจนคุณไม่สามารถออมเงินได้ คุณอาจต้องพิจารณาเพิ่มรายได้ เช่น ทำงานพาร์ทไทม์เสริม หรือ เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก เงินที่คุณได้รับจากการเพิ่มรายได้สามารถนำมาใช้ในการออมเงินดาวน์ได้

7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ ก่อนซื้อบ้าน
หางานที่ทำเพิ่มที่สอดคล้องกับความสนใจ
 • ทำงานพาร์ทไทม์เสริม : หากเวลาว่างยังเหลืออยู่ ค้นหาโอกาสทำงานเสริม ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความสามารถของคุณ เช่น งานออนไลน์ หรือ งานอิสระที่สามารถทำจากที่บ้านได้
 • เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก : หากคุณมีความสามารถทางธุรกิจ คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กที่สอดคล้อง กับความสนใจ และความสามารถของคุณ ธุรกิจเล็กๆ นี้อาจเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ที่ดี ในระยะยาวและสามารถนำรายได้เหล่านี้มาใช้ในการออมเงินดาวน์ได้

5. ลดหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูง:

หากคุณมีหนี้สิน ที่มีดอกเบี้ยสูง เช่นบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคล ควรพยายามลดหนี้สินเหล่านี้ ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการชำระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน เพื่อให้หนี้ก้อนนั้นหมด หลังจากหมดหนี้แล้ว จึงนำเงินที่เคยชำระหนี้ มาเก็บเป็นเงินออม เพื่อดาวน์บ้าน

7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ ก่อนซื้อบ้าน
คำแนะนำในการปลดหนี้
 • วางแผนการชำระหนี้ : ทำการวางแผนการชำระหนี้ โดยจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการชำระหนี้ทุกเดือน  ให้สามารถชำระจำนวนหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน  โดยชำระเงินเพิ่มเข้าไปกับการชำระหนี้ปัจจุบันในทุกเดือน
 • การติดต่อเพื่อลดดอกเบี้ย : หากเป็นไปได้ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการสินเชื่อหรือบัตรเครดิต เพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง  โดยอาจจะต้องให้เหตุผลที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นลูกค้าที่ดี ที่สนใจในการชำระหนี้
 • การสร้างรายได้เพิ่ม : ในขณะที่คุณกำลังชำระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูง  คุณอาจต้องพิจารณาเพิ่มรายได้ เพื่อช่วยลดหนี้สินอย่างรวดเร็ว  สำหรับบางคน อาจเริ่มทำงานพาร์ทไทม์เสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ ในการชำระหนี้
 • ความสมดุลในการใช้เงิน : ควบคุมการใช้เงินให้อยู่ในกรอบที่ได้วางแผนเอาไว้ และพิจารณาให้รอบครอบเมื่อต้องการใช้จ่าย หรือจ่ายในสิ่งที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเพิ่มหนี้สินเพิ่มเติม

6. ค้นหาโปรโมชั่น และ ส่วนลด :

      ในการออมเงินดาวน์ คุณอาจมีโอกาสในการใช้โปรโมชั่น หรือส่วนลดที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อบ้าน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ ที่จัดขึ้นโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการเงินกู้ เพื่อให้จำนวนเงินดาวน์ที่ต้องออมลดลง

7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ ก่อนซื้อบ้าน
ในทุกๆ ปี ทางสถาบันการเงิน มักจะมีโปรโมชั่นเพื่อดึงดูด ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อที่เกี่ยวกับการซื้อบ้าน
 • ตรวจสอบโปรโมชั่นของธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการเงินกู้ : ธนาคารและผู้ให้บริการเงินกู้บางแห่ง อาจมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจออมเงินดาวน์ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชี ที่ลดลง เพื่อทำให้คุณสามารถออมเงินดาวน์ได้มากขึ้น
 • สอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือผู้ให้บริการเงินกู้ : หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น หรือส่วนลด คุณควรสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือผู้ให้บริการเงินกู้ เพื่อขอข้อมูลที่ชัดเจน และรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ โปรโมชั่นที่เหมาะสม กับความต้องการของคุณ

7. ระวังการใช้เงิน :

ในระหว่างระยะเวลา ที่คุณกำลังออมเงินดาวน์ ควรระมัดระวังการใช้เงินอย่างระมัดระวัง ลดการซื้อสินค้า หรือ บริการที่ไม่จำเป็น เพื่อให้เงินที่ออมได้คงอยู่ และเติบโตตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น

7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ ก่อนซื้อบ้าน
ข้อแนะนำ ให้คุณระมัดระวังการใช้เงิน ในระหว่างการออมเงินดาวน์
 • ลดการซื้อสินค้า หรือบริการที่ไม่จำเป็น : คิดให้รอบคอบ ก่อนที่คุณจะทำการซื้อสินค้า หรือบริการใดๆ คิดให้แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความคุ้มค่ากับการออมเงินดาวน์ที่คุณกำลังทำหรือไม่ ?
 • ลดการซื้อของที่ต้องผ่อนชำระรายเดือนเป็นระยะเวลานาน เพราะหากคุณสามารถเก็บออมเงินดาวน์ครบแล้ว แต่ยังมีการผ่อนชำระรายเดือนอยู่ จะส่งผลให้การพิจารณา ปล่อยสินเชื่อซื้อบ้านของสถาบันการเงินลดลง

7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ก่อนซื้อบ้าน

หวังว่า ทุกๆ คน จะนำเทคนิคการออมเงินดาวน์นี้ ไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี โดยการวางแผน และ ปฏิบัติตามเป้าหมายการออมเงิน ที่กำหนดไว้ รวมถึงการระมัดระวัง การใช้เงินอย่างมีสติ และ วางแผนการใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับรายได้และรายจ่าย

ทุกคนสามารถสร้างการเงินที่มั่นคง และเติบโตไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ได้ หวังว่า ” 7 เทคนิค ออมเงินดาวน์ก่อนซื้อบ้าน”  จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จ (achievement) ในการเป็นเจ้าของบ้านของทุกคน

#บ้านนอกโครงการเชียงใหม่, #บ้านสไตล์ญี่ปุ่น เชียงใหม่ บ้านเชียงใหม่ราคาไม่เกิน 5 ล้าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart